Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι Κανόνες Λειτουργίας είναι σύμφωνοι με την Ελληνική και την διεθνή νομοθεσία. Κάθε νέο μέλος πρέπει να τις διαβάζει και να τους αποδέχεται, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να κάνει χρήση του site και των υπηρεσιών μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Κανόνες Λειτουργίας, μην εγγραφείτε στο Toyz.gr.

 

Το Toyz.gr ως μέσο συναλλαγών

 • Περιληπτικά. Το Toyz.grλειτουργεί σαν πλατφόρμα υπηρεσιών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών μελών του. Το Toyz.gr δεν εμπλέκεται στην όλη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους και της δυνατότητας των πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να αγοράσουν. Τέλος, το Toyz.gr δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας πωλητής ή αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχει.
 • Απαγορεύονται οι καταχωρήσεις πωλήσεις ή δημοπρασίες προϊόντων τα οποία αποτελούν πειρατικά αντίγραφα ή απομιμήσεις προϊόντων. Σε περίπτωση που προϊόντα θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, επιχειρησιακό απόρρητο ή λοιπά δικαιώματα προστασίας, όπως της προσωπικότητας ή προστασίας δεδομένων τρίτων (κυρίως πειρατικά προϊόντα όπως π.χ. απομιμήσεις, πλαστογραφίες π.χ. ρολόγια, κοσμήματα, λογισμικό CD-R κλπ) το Toyz.gr θα υποστηρίξει τους κατόχους των δικαιωμάτων προστασίας. Σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία από κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών τότε το Toyz.gr θα προχωρήσει στην διαγραφή αυτών των καταχωρήσεων χωρίς καμία προειδοποίηση!
 • Ασφάλεια Συναλλαγών. Καθώς η εξακρίβωση των στοιχείων των χρηστών είναι μια δύσκολη υπόθεση ειδικά στον χώρο του Internet. Tο Toyz.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταυτότητα που δηλώνει το κάθε μέλος παρά τον σχετικό έλεγχο που κάνει. Έτσι εφαρμόζεται ένα σύστημα αξιολόγησης μεταξύ των μελών το οποίο σκοπό έχει να βοηθά στην εξακρίβωση τόσο της ταυτότητας όσο και της αξιοπιστίας των συναλλασσόμενων πλευρών. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν φορείς μεσολαβητές για ολοκλήρωση συναλλαγών όπως τα ΕΛ.ΤΑ. και ειδικευμένα courier (υπηρεσίες αντικαταβολής κ.λ.π.) που βοηθούν περαιτέρω στην αξιοπιστία των συναλλαγών.
 • Απαλλαγή. Καθώς το Toyz.gr δεν έχει ενεργό συμμετοχή στις συναλλαγές των μελών του, σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με ένα ή περισσότερα μέλη, το Toyz.gr απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές.
 • Ευθύνη. Η δημιουργία καταχώρησης, η υποβολή προσφοράς ή η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Toyz.gr μέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός μέλους είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους (είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό του).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος θεωρήσει ότι κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του χωρίς την άδεια του, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Toyz.gr για να δοθεί λύση στο θέμα.

 • Έλεγχος Πληροφοριών. Το Toyz.gr δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη του δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες άλλων μελών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του Toyz.gr. Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την χρήση του Toyz.gr. Αν παρόλα αυτά πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του Toyz.gr οποιαδήποτε πληροφορία που αντίκειται στους Κανόνες Λειτουργίας, αυτή θα αφαιρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση.
 1. Υποβολή προσφορών και αγορές.Εάν είστε ο πλειοδότης με το τέλος μιας δημοπρασίας και εφόσον έχει επιτευχθεί η πιθανή επιθυμητή τιμή και δεν υποβληθούν ενστάσεις από την δική σας πλευρά ή την πλευρά του πωλητή που να δικαιολογούν την διαγραφή της προσφοράς σας, είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή εκτός από περιπτώσεις που είναι παράνομες ή αντίθετες με τους Κανόνες Λειτουργίας. Υποβάλλοντας μια προσφορά συμφωνείτε με την αγορά του αντικειμένου που περιγράφεται στην σελίδα της δημοπρασίας και σύμφωνα με τους όρους που μπορεί να υπάρχουν σε αυτήν αρκεί να μην είναι αντίθετοι με τους Κανόνες Λειτουργίας και την νομοθεσία. Οι προσφορές δεν διαγράφονται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως όταν ο πωλητής αλλάξει την περιγραφή του προϊόντος αφού έχετε υποβάλει την προσφορά σας, όταν υπάρχει καθαρό τυπογραφικό λάθος (π.χ. αντί για 10.000 γράψετε 100.000) ή αν δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του πωλητή. Σε περιπτώσεις προϊόντων που απευθύνονται σε ενήλικες συμφωνείτε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα αγοράς τους.4. Καταχώρηση και Πώληση
 • Δεν επιτρέπετε η καταχώρηση αντικειμένων προς πώληση ή δημοπρασία αν τα αντικείμενα δεν βρίσκονται στην κατοχή του πωλήτη. Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή και να διαγράψει μια καταχώρηση χωρίς καμία προειδοποίηση. Λειτουργία καταχώρησης. Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να κλείνει νωρίτερα, να παρατείνει ή να ακυρώνει καταχωρήσεις, καθώς και να καταργεί υπηρεσίες όταν υπάρχουν νομικοί ή τεχνικοί λόγοι για να γίνει αυτό (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δυσκολιών του Toyz.gr ή του Internet). Εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, θα υπάρχει πρότερη ενημέρωση των μελών του Toyz.gr. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επεξεργασία προσφορών και τη λειτουργία άλλων υπηρεσιών, αλλά δεν παρέχεται εγγύηση ότι όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με επιτυχία.
 • Περιγραφή Καταχώρησης. Οι περιγραφές μπορούν να περιέχουν μόνο κείμενα και γραφικά που αποθηκεύονται στο Toyz.gr ή χρησιμοποιούνται ως έχουν σε άλλον δικτυακό τόπο αλλά περιγράφουν το προς πώληση αντικείμενο. Όλα τα καταχωρημένα αντικείμενα πρέπει να εντάσσονται σε κατάλληλες κατηγορίες. Σε καταχωρήσεις πολλαπλών αντικειμένων πρέπει το σύνολο του προσφερόμενου αριθμού να είναι όμοια αντικείμενα (μέγεθος, χρώμα, μοντέλο ή κατασκευαστής πρέπει να είναι ίδια για ένα αντικείμενο). Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείτε να διατηρείτε πάνω από μία (1) καταχωρήση για το ίδιο ακριβώς προϊόν.
 • Ακρίβεια περιγραφής καταχώρησης Οι περιγραφές των αντικειμένων που παρουσιάζονται στις καταχωρήσεις πρέπει να είναι ακριβείς. Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στην περιγραφή σας. Τα ονόματα των εταιριών κατασκευαστών – προμηθευτών των προϊόντων ή των μοντέλων ή κάθε άλλη χαρακτηριστική ονομασία (brand name) που περιλαμβάνεται στην καταχώρηση πρέπει να είναι απολύτως ακριβής και να μην οδηγεί σε παρανοήσεις.
 • Δεσμευτικές Προσφορές.
 • Εάν σαν πωλητής δεχτείτε τουλάχιστον μία προσφορά στην τιμή εκκίνησης ή πάνω από αυτήν (ή αντίστοιχα σε δημοπρασίες με επιθυμητή τιμή, στην επιθυμητή τιμή ή πάνω από αυτήν) είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή με τον πλειοδότη με την λήξη της καταχώρησης εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. αν ο πλειοδότης δεν αποδέχεται όρους που αναφέρονται ξεκάθαρα στην περιγραφή της καταχώρησής σας (π.χ. δεν μπορεί να πληρώσει με τον επιθυμητό από εσάς τρόπο), ή αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά του.
 • Εάν σαν αγοραστής υποβάλετε προσφορά και αναδειχθείτε νικητής σε καταχώρηση με την προσφορά σας αυτή, είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή σας με τον πωλητή με την λήξη της καταχώρησης εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο πωλητής θέτει όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που δεν υπήρχαν όταν υποβάλατε την προσφορά σας ή έχει αλλάξει η περιγραφή του προϊόντος ή δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά του.
 • Αφού ανοίξει μια καταχώρηση μπορούν να γίνουν μόνο περιορισμένες αλλαγές. Σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος που μπορεί να αποδειχθεί (καταστροφή του αντικειμένου ή άλλος σοβαρός λόγος), είναι δυνατόν να κλείσει μια καταχώρηση με επέμβαση του Toyz.gr, αρκεί ο πωλητής να επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα. Εάν η καταχώρηση έχει δεχθεί προσφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τους πλειοδότες, οι οποίοι μπορούν εάν το επιθυμούν να αποσύρουν τις προσφορές τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα κλείσει καταχώρηση με αίτημα του πωλητή εάν υπάρχουν ήδη προσφορές από άλλους χρήστες σε αυτήν.
 • Εάν υποβάλλετε προσφορά σε καταχώρηση και λόγοι ανωτέρας βίας που μπορούν να αποδειχθούν σας απαγορεύουν ολοκλήρωση της συναλλαγής, μπορείτε να αποσύρετε την προσφορά σας σε συνεργασία με την εταιρία, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να λάβουμε αντίστοιχο αίτημα από τον πωλητή με τον οποίο θα πρέπει να έχετε επικοινωνήσει. Επίσης είναι δυνατή η απόσυρση προσφοράς σε περιπτώσεις όπου αλλάζει η περιγραφή μιας καταχώρησης αφότου έχετε υποβάλλει την προσφορά σας, χωρίς ανάγκη για συγκατάθεση του πωλητή.
 • Απάτη. Χωρίς κανέναν περιορισμό ή δέσμευση, το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή/και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών του σε μέλη που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων μελών ή άλλες περιπτώσεις απάτης σε σχέση με το Toyz.gr.
 • Αλλοίωση τιμών. Τόσο οι πωλητές όσο και οι αγοραστές δεν έχουν δικαίωμα επέμβασης και αλλοίωσης της τιμής σε δημοπρασίες.
 • Εικονικές προσφορές. Εικονική προσφορά (shill bidding) ονομάζεται η δημιουργία εικονικών εγγραφών ή η χρήση υπαρχόντων εγγραφών που ανήκουν σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα ή σε άτομα που έχουν κοινό χώρο εργασίας ή κατοικίας και μοιράζονται τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να διαμορφώσουν την τιμή ενός αντικειμένου προς όφελος του πωλητή. Το Toyz.gr χωρίς κανέναν περιορισμό ή δέσμευση διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή/και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών του σε μέλη που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εικονικών προσφορών.
 • Κλείσιμο καταχωρήσεων. Κάθε μέλος του Toyz.gr δέχεται τη δικαιοδοσία του Toyz.gr να κλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Κανόνες Λειτουργίας – είτε αυτό προκύψει από έλεγχο των διαχειριστών είτε από καταγγελία τρίτων.
 • Προπώληση αντικειμένων. Ο πωλητής που δημιουργεί μία καταχώρηση δεσμεύεται ότι, δεν θα πουλήσει εκτός Toyz.gr το αντικείμενο /-α που έχει καταχωρήσει, για την διάρκεια που η καταχώρηση είναι ανοικτή.
 • Συναλλαγές εκτός του Toyz.gr. Μέλη που ολοκληρώνουν συναλλαγές εκτός συστήματος δεν καλύπτονται σε περίπτωση που κάτι δεν πάει με την συναλλαγή. Το Toyz.gr αποτρέπει τα μέλη του να εκτελούν συναλλαγές εκτός του site γιατί δεν υπάρχει ο αναγκαίος έλεγχος που επιβάλει η κοινότητα του Toyz.gr με τις αξιολογήσεις, και έτσι υπάρχει η πιθανότητα να εισχωρήσουν στα μέλη του Toyz.gr αφερέγγυα άτομα.
 1. Προσωπικά Στοιχεία και Πληροφορίες«Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες» ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ή σε άλλα μέλη με την εγγραφή σας ή με την δημοσίευση στο forum ή σε σελίδες καταχωρήσεων ή με την δυνατότητα επικοινωνίας του Toyz.gr ή άλλη μορφή δημοσίευσης σχετιζόμενη με το Toyz.gr. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για τα προσωπικά στοιχεία σας και πληροφορίες ενώ το Toyz.gr δρα σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο. Τα προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες:
 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να εξαπατούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση ή πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.
 • Δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πατέντες, εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιότητας ή προσωπικής ζωής.
 • Δεν πρέπει να παραβιάζουν κανέναν νόμο, διάταξη ή εγκύκλιο συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.
 • Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
 • Δεν πρέπει να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
 • Δεν πρέπει να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών / επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών του Toyz.gr εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους πάροχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που:
 • Απαγορεύονται από το παρόν κείμενο.
 • Είναι όμοια με αντικείμενα που έχετε ήδη σε δημοπρασία αλλά σε χαμηλότερη τιμή.
 • Είναι καταχωρημένα και σε άλλο site δημοπρασιών εκτός από το Toyz.gr.
 • Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε.
 • Πέραν τούτων δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ή να συμμετέχετε σε καταχωρήσεις των οποίων η πιθανή πώληση μπορεί να οδηγήσει το Toyz.gr σε παραβίαση νόμου ή διάταξης ή εγκυκλίου ή που παραβιάζει τους Κανόνες Λειτουργίας.
 • Με σκοπό την σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο Toyz.gr και για την αποφυγή παραβιάσεων των δικαιωμάτων σας σε αυτές συμφωνείτε στην πλήρη εξουσιοδότηση του Toyz.gr για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Το Toyz.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας.
 • Για τη χρήση των υπηρεσιών του Toyz.gr τα μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει αποδεδειγμένα το 18ο έτος της ηλικίας τους και σε διαφορετική περίπτωση το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες στο μέλος και να προβεί σε άμεση διαγραφή του λογαριασμού του εάν ο λογαριασμός αυτός έχει δημιουργηθεί.
 1. Πρόσβαση και Παρεμβάσεις
  Η πρόσβαση και χρήση του Toyz.gr πρέπει να ακολουθεί τους Κανόνες Λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του Toyz.gr ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του χωρίς την αναγκαία γραπτή εξουσιοδότηση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε κανένα πρόγραμμα ή άλλη μέθοδο παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Toyz.gr ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτό. Επίσης συμφωνείτε να μην ενεργήσετε με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα του Toyz.gr και την τεχνολογική του υποδομή. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του Toyz.gr ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες μας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας, ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης ή αναδημοσίευσης εκτός και αν αφορά σε δικές σας πληροφορίες ή έχετε την έγγραφη άδεια μας.

  7. ΑξιολογήσειςΗ αξιολόγηση είναι ένας σημαντικός δείκτης της φήμης ενός αγοραστή ή πωλητή στο Toyz.gr. Το προφίλ του κάθε μέλους περιλαμβάνει τον αριθμό των αξιολογήσεών του, καθώς και σχόλια από τα μέλη με τα οποία έχει κάνει συναλλαγή.
  Σαν μέλος του Toyz.gr, θα πρέπει να τοποθετείτε τις αξιολογήσεις σας σε ένα μέλος με σύνεση και προσοχή. Αυτά που θα γράψετε θα είναι μόνιμα ένα μέρος του προφίλ του εν λόγω μέλους στο Toyz.gr.
  Η πολιτική του Toyz.gr σχετικά με την αξιολόγηση, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προωθεί τις ανοικτές, ειλικρινείς και αξιόπιστες συναλλαγές.
  Παρόλα αυτά, για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του συστήματος αξιολόγησης, και να αποφευχθεί τυχόν κατάχρησή του, το Toyz.gr έχει κάποιους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

 • Χρήση Αξιολόγησης Εκτός Συστήματος
  Δέχεστε ότι η αξιολόγησή σας αποτελείται από σχόλια που έδωσαν άλλα μέλη. Επίσης δέχεστε τον υπολογισμό από τον μηχανισμό αξιολογήσεων του Toyz.gr και ότι ο υπολογισμένος καθαρός αριθμός αξιολόγησης δεν σας χαρακτηρίζει σαν μέλος χωρίς τα σχόλια που έδωσαν τα μέλη για εσάς. Επειδή η βαθμολογία αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για κανέναν άλλον λόγο εκτός από την χρήση εντός Toyz.gr συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την βαθμολογία της αξιολόγησής σας σε άλλο μέσο ή με άλλο τρόπο εκτός από το Toyz.gr.
 • Εισαγωγή Αξιολογήσεων
  Δεν παρέχουμε την τεχνική δυνατότητα εισαγωγής αξιολογήσεων από άλλο μέσο ή site, γιατί ένας υπολογισμένος αριθμός χωρίς αντίκρισμα σε συναλλαγές εντός Toyz.grδεν ανταποκρίνεται στην πραγματική σας φήμη εντός της κοινότητας αγοραπωλησιών.
 • Απειλή αρνητικής αξιολόγησης
  Η απειλή ότι θα αξιολογήσετε ένα μέλος αρνητικά ή ουδέτερα αν δεν σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώριση, δεν επιτρέπεται.
  Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως:
  Ακύρωση της αξιολόγησης
  • Απενεργοποίηση λογαριασμού
 • Εικονικές αξιολογήσεις
  Αξιολογήσεις των οποίων ο σκοπός είναι η επιτηδευμένη ενίσχυση της φήμης ενός μέλους και όχι η κατάθεση σχολίων σε πραγματική συναλλακτική εμπειρία, δεν επιτρέπεται.
  Η απόπειρα πώλησης, αγοράς ή ανταλλαγής αξιολογήσεων δεν επιτρέπεται. Επίσης, η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών ( ή η συνεργασία με άλλα μέλη) προκειμένου να ανταλλάξετε εικονικές αξιολογήσεις, δεν επιτρέπεται.
  Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως:
  Ακύρωση της αξιολόγησης
  • Απενεργοποίηση λογαριασμού
 • Παραβίαση των κανόνων περί αξιολόγησης και Αφαίρεση τους
  Το Toyz.gr θα αφαιρεί αξιολογήσεις και σχόλια που εμπίπτουν στους κανόνες παραβίασης αξιολογήσεων. Επιπρόσθετα, το Toyz.gr προσφέρει στα μέλη τη δυνατότητα να αποσύρουν αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας τον κανόνα Αμοιβαίας Ακύρωσης Αξιολόγησης.
  Τα μέλη του Toyz.gr θα πρέπει να τοποθετούν τις αξιολογήσεις τους σε ένα μέλος με σύνεση και προσοχή επειδή:
  Μια αξιολόγηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί μετά την τοποθέτησή της. Γίνεται, σε γενικές γραμμές, μόνιμα μέρος του προφίλ του μέλους και είναι προσβάσιμο για όλη την κοινότητα του Toyz.gr.
  • Τα μέλη μπορούν να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνα για ζημιά της φήμης ενός μέλους, εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι τα σχόλια είναι δυσφημιστικά και υβριστικά. Το Toyz.gr δεν λογοκρίνει τις αξιολογήσεις ούτε ερευνά την ακρίβειά τους. Δεν είναι νομικά υπεύθυνο για τα σχόλια που τοποθετούν τα μέλη, ακόμα και αν είναι υβριστικά. Παρόλα αυτά, αυτό δεν απαλλάσσει το μέλος που τοποθετεί την αξιολόγηση από την ευθύνη του για το περιεχόμενό της.
  Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως:
  • Ακύρωση της αξιολόγησης
  • Περιορισμό των προνομίων του μέλους
  • Απενεργοποίηση λογαριασμού
 • Aρνητική αξιολόγηση.
  Η λήξη αρνητικής αξιολόγησης δεν είναι ποτέ μια ευχάριστη εμπειρία, ειδικά αν θεωρείτε ότι ήταν άδικη. Αν τα σχόλια παραβιάζουν τους κανόνες περί αξιολογήσεων, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεσή τους. Παρόλα αυτά, η πεποίθηση ότι ένα σχόλιο είναι ψευδές, άδικο, ή εκδικητικό, δεν αποτελεί κριτήριο για την αφαίρεσή της. Δεν μπορούμε να αφαιρούμε αξιολογήσεις βασισμένοι σε αυτούς τους λόγους εξαιτίας δύο θεμελιωδών κανόνων του συστήματος αξιολογήσεων του Toyz.gr:
  Πρώτον, είναι ένα σύστημα «μέλος προς μέλος» και όλα τα σχόλια των αξιολογήσεων βασίζονται στο πως το κάθε μέλος αντιλαμβάνεται την εκάστοτε συναλλακτική εμπειρία. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τις λέξεις που χρησιμοποιούν.
  • Δεύτερον, το Toyz.gr δεν μπορεί να εξετάζει την ακρίβεια της κάθε αξιολόγησης. Επίσης, το Toyz.gr  παραμένει αμέτοχο στις συναλλαγές ανάμεσα στα μέλη διασφαλίζοντας έναν αυτοέλεγχο που κάνει πιο αξιόπιστη την λειτουργία του site και των μελών.
  Τέλος, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε αξιολογήσεις τέτοιου τύπου για νομικού λόγους. Κάτι τέτοιο θα έκανε το Toyz.gr υπεύθυνο για όλα τα σχόλια και πιθανώς για όλο το περιεχόμενο του site, καθιστώντας μετά απαραίτητο τον έλεγχο όλων των σχολίων, των καταχωρίσεων και γενικά του υλικού που μπαίνει στο site
  Κατανοούμε τις ανησυχίες σας για τυχών εκδικητικές ή άδικες αξιολογήσεις, αλλά παρόλα αυτά σας συμβουλεύουμε να είστε ειλικρινείς στις περιγραφές των εμπειριών σας με άλλα μέλη. Αν θεωρείτε ότι ένα μέλος δικαιούται αρνητική αξιολόγηση θα πρέπει να την κάνετε, διότι το σχόλιο σας θα αποτρέψει ένα άλλο μέλος από το να ζήσει μια παρόμοια κατάσταση.
  Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες οδηγίες ώστε να μπορέσετε να επιλύσετε μια ενδεχόμενη ή άδικη αξιολόγηση :
  • Διαβάστε την Πολιτική Αφαίρεσης Αξιολογήσεων. Μάθετε τις περιπτώσεις στις οποίες το Toyz.gr αφαιρεί αξιολογήσεις. Αν, μετά την ανάγνωση της πολιτικής αυτής, θεωρείτε ότι η αξιολόγηση που σας έγινε πληρεί τις προϋποθέσεις για αφαίρεση, στείλτε μας ένα email στο info@Toyz.gr και εμείς θα εξετάσουμε την αξιολόγηση για να προσδιορίσουμε αν τελικά πληρεί τις προϋποθέσεις για αφαίρεση χωρίς την πιθανότητα αντικατάστασης, εάν το Toyz.gr επιβεβαιώσει ότι η προϋποθέσεις ισχύουν.
  • Επικοινωνήστε με το συναλλασσόμενο μέλος. Θεωρούμε ότι άμεση επικοινωνία μπορεί να λύσει τις περισσότερες διαφωνίες γρήγορα. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του συναλλασσόμενου μέλους και να τον καλέσετε.
  Το Toyz.gr δεν επιτρέπει απρεπή ή υβριστική γλώσσα σε εμφανείς περιοχές του site. Αυτό περιλαμβάνει σχόλια ρατσιστικά, μίσους, σεξουαλικής ή χυδαίας φύσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η διαγραφή του μέλους μπορεί να είναι άμεση.
  Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη συμπλήρωσής τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) κατά την διάρκεια της εγγραφής στο Toyz.gr δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται δήλωση αριθμών fax ή αποσυνδεδεμένων αριθμών. Αν μάθουμε ότι έχετε δηλώσει ψευδή στοιχεία από άλλο μέλος που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή μαζί σας για την ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής, ή ότι δεν έχετε ενημερώσει τα στοιχεία σας, το εν λόγω μέλος δικαιούται να σας βάλει αρνητική αξιολόγηση.
 • Αφαίρεση Αξιολόγησης:
  Το Toyz.gr αφαιρεί αξιολογήσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο όταν παραβιάζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το Toyz.gr αφαιρεί αξιολογήσεις είναι: Αξιολογήσεις που περιέχουν χυδαία σχόλια ή στοιχεία επικοινωνίας του μέλους και μετά από δικαστική απόφαση αφαίρεσης αξιολόγησης. Δείτε τη λίστα των περιπτώσεων όπου το Toyz.gr θα εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης αξιολόγησης.
 • Αξιολογήσεις για συναλλαγές εκτός συστήματος. Μέλη δεν έχουν την δυνατότητα να βάλουν αξιολογήσεις για συναλλαγές που ολοκληρώνονται εκτός συστήματος.
  Αφαιρούνται αξιολογήσεις όταν:
  Ένα πακέτο έχει επιστραφεί στον πωλητή από το ταχυδρομείο και υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν ζητήθηκε από τον αγοραστή
  • Υπάρχουν χυδαία σχόλια ή στοιχεία επικοινωνίας του μέλους
  • Αν και τα δύο μέλη συμφωνήσουν να αφαιρεθούν οι αξιολογήσεις
  Δεν αφαιρούνται αξιολογήσεις όταν:
  • Το ένα μέλος δεν επικοινώνησε με το άλλο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Και τα δύο μέλη είναι υπεύθυνα για την διαδικασία επικοινωνίας
  • Εάν το ένα μέλος δεν λάβει τα emails από το άλλο εξαιτίας προβλημάτων του server του πάροχου internet του.
 • Αμοιβαία Ακύρωση Αξιολόγησης
  Αν και εσείς και το άλλο συναλλασσόμενο μέλος μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα μετά την τοποθέτηση των αξιολογήσεων, μπορείτε να συμφωνήσετε σε αμοιβαία αφαίρεση αξιολογήσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν και οι δύο πλευρές με την εταιρία, να αναφέρουν την δημοπρασία, και το λόγω που θέλουν να αφαιρεθεί η αξιολόγηση.
 • Το Toyz.gr ενδέχεται να κλείσει έναν λογαριασμό, αν ο κάτοχός του έχει κάτω από 60% θετικές αξιολογήσεις.
 1. Παραβάσεις
  Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών μελών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε μέλη οι ενέργειες των οποίων είναι:
 • αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο Toyz.gr.
 • αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα δηλωμένα από το μέλος προσωπικά στοιχεία ή
 • εάν πιστεύουμε ότι οι κινήσεις ενός μέλους μπορεί να έχουν τις οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για μέλη ή το ίδιο το Toyz.gr.
 1. Λίστα απογευρευμένων προς καταχώρηση προϊόντων
 • Όπλα υπό την έννοια του Νόμου περί Όπλων [Ν, 2168/1993 «Όπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικές ύλες κλπ θέματα»], κυρίως πυροβόλα, ρόπαλα και αγχέμαχα όπλα οποιουδήποτε είδους όπως και πυρομαχικά οποιουδήποτε είδους
 • Πορνογραφία οποιουδήποτε είδους (ειδικά παιδική πορνογραφία και κτηνοβασία)
 • Κλοπιμαία
 • Πολεμικά και στρατιωτικά υλικά
 • Downloads / Σύνδεσμοι Internet
 • Εκρηκτικά προϊόντα, ραδιενεργές ουσίες και λοιπά χημικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία
 • Δακρυγόνα
 • Σπρέι πιπεριού
 • Βόμβα δύσοσμου αερίου
 • Πυροτεχνήματα
 • Απαγορεύονται οι καταχωρήσεις πωλήσεις ή δημοπρασίες προϊόντων τα οποία αποτελούν πειρατικά αντίγραφα ή απομιμήσεις προϊόντων.

 

 1. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  Το Toyz.grσ υμμορφώνεται με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) για την διατήρηση της βάσης δεδομένων του.
  Το Toyz.gr ακολουθεί πιστά την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Γενικά τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας δηλώνονται, χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς του Toyz.gr ή συνεργατών του. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, δε συνίσταται η αναγραφή σε καταχωρήσεις ευαίσθητων στοιχείων των μελών (τηλέφωνο, διεύθυνση, κ.λ.π.).
  Δείτε την Πολιτική Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων του Toyz.gr.

  11. ΕγγύησηΕμείς και οι συνεργάτες μας, σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του Toyz.gr ως έχουν και χωρίς καμιά γραπτή ή άλλη εγγύηση.

  12. Όριο Υποχρεώσεων

  Σε καμιά περίπτωση εμείς ή οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες ή κατά συνέπεια με ενέργειες μελών μας μέσα στο Toyz.gr από παρεχόμενες υπηρεσίες ή τους παρόντες κανόνες λειτουργίας.

  13. Πίστωση Ευθυνών

  Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας σε σχέση με παραβίαση του παρόντος, το Toyz.gr, το προσωπικό και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη, την οποία αναλαμβάνετε εξ’ ολοκλήρου εσείς σε κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτων.

  14. Νόμιμη Χρήση

  Πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι νόμοι, διατάξεις και εγκύκλιοι σχετικοί με την από εσάς χρήση των υπηρεσιών μας, την υποβολή προσφορών, δημοσίευση, αγορά και υποχρεώσεις τρίτων σε αγορά από εσάς. Αποδοχή του παρόντος δεν αποτελεί σύναψη οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, συνεργασίας, συνεταιρισμού ή άλλης μορφής με το Toyz.gr.

  15. Κακή χρήση των υπηρεσιών του Toyz.gr

  Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους Κανόνες Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Κάθε μέλος του Toyz.gr που βρίσκεται υπό παρακολούθηση ή υπό απαγόρευση χρήσης, δεν επιτρέπεται να ξαναεγγραφεί ή να ξαναχρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Toyz.gr χωρίς τη συγκατάθεση των διαχειριστών του.

  16. Οριστική Διαγραφή Μελών

  Το Toyz.gr δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του.
  Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του Toyz.gr και πάντα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και την αξιοπιστία του συστήματος.
  Έτσι μέλη που για δικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας θα πρέπει:

 • Να υποβάλουν το αίτημά τους μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο Toyz.gr.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων μας.
 • Να μην έχουν ανοικτή καταχώρηση.
 • Να μην έχουν συμμετοχή σε ανοικτή καταχώρηση.
 • Να μην έχουν αρνητικές αξιολογήσεις όπου αποκλείεται συναλλαγή σε εξέλιξη και πιθανή ανάγκη εξασφάλισης επικοινωνίας με άλλο μέλος. Σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία θα γίνονται γνωστά με email στα μέλη που εμπλέκονται ώστε να μην μπορεί να εξαφανιστεί κάποιος με ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα.
 • Να μην τους έχει απαγορευθεί η χρήση του Toyz.gr για παράνομη δραστηριότητα.

Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από την βάση δεδομένων μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

17. Γενικά

Το παρόν συμφωνητικό δεν εγγυάται την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας καθώς η λειτουργία του Toyz.gr είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη ελεγχόμενους από το Toyz.gr.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλης παραγράφου για την επίλυση προβλήματος που αφορά στην χρήση του Toyz.gr, μπορεί να γίνει χρήση μιας ή περισσοτέρων παραγράφων του παρόντος. Οι τίτλοι των επιμέρους παραγράφων του παρόντος δεν περιορίζουν και δεν ορίζουν την εφαρμογή του περιεχομένου τους αυτούσιου ή σε συνδυασμό με άλλες παραγράφους. Τυχόν αδυναμία μας να δράσουμε ανά περίπτωση δεν μας αποτρέπει στην εφαρμογή λύσεων που έχουν δοθεί σε άλλες παραπλήσιες περιπτώσεις.

18. Συμπληρωματικά

 • Οι υπηρεσίες που περιγράφονται και αναφέρονται στο παρών προσφέρονται από το Toyz.gr.
 • Προστασία Ανηλίκων. Προγράμματα προστασίας ανηλίκων που εμποδίζουν την θέαση ακατάλληλου ή και επικίνδυνου περιεχομένου μπορεί να βρει κανείς στο ελεύθερο εμπόριο.
 • Πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του Toyz.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

 

 

 

Κάνοντας εγγραφή στην σελίδα δηλώνετε σύμφωνοι με τους παραπάνω κανόνες και υποδείξεις .

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Η ομάδα του Toyz.gr