ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι Κανόνες Λειτουργίας είναι σύμφωνοι με την Ελληνική και την διεθνή νομοθεσία. Κάθε νέο μέλος πρέπει να τις διαβάζει και να τους αποδέχεται, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να κάνει χρήση του site και των υπηρεσιών μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Κανόνες Λειτουργίας, μην εγγραφείτε στο Toyz.gr.

 

Το Toyz.gr ως μέσο συναλλαγών

 • Περιληπτικά. Το Toyz.grλειτουργεί σαν πλατφόρμα υπηρεσιών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών μελών του. Το Toyz.gr δεν εμπλέκεται στην όλη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους και της δυνατότητας των πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να αγοράσουν. Τέλος, το Toyz.gr δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας πωλητής ή αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχει.
 • Απαγορεύονται οι καταχωρήσεις πωλήσεις ή δημοπρασίες προϊόντων τα οποία αποτελούν πειρατικά αντίγραφα ή απομιμήσεις προϊόντων. Σε περίπτωση που προϊόντα θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, επιχειρησιακό απόρρητο ή λοιπά δικαιώματα προστασίας, όπως της προσωπικότητας ή προστασίας δεδομένων τρίτων (κυρίως πειρατικά προϊόντα όπως π.χ. απομιμήσεις, πλαστογραφίες π.χ. ρολόγια, κοσμήματα, λογισμικό CD-R κλπ) το Toyz.gr θα υποστηρίξει τους κατόχους των δικαιωμάτων προστασίας. Σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία από κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών τότε το Toyz.gr θα προχωρήσει στην διαγραφή αυτών των καταχωρήσεων χωρίς καμία προειδοποίηση!
 • Ασφάλεια Συναλλαγών. Καθώς η εξακρίβωση των στοιχείων των χρηστών είναι μια δύσκολη υπόθεση ειδικά στον χώρο του Internet. Tο Toyz.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταυτότητα που δηλώνει το κάθε μέλος παρά τον σχετικό έλεγχο που κάνει. Έτσι εφαρμόζεται ένα σύστημα αξιολόγησης μεταξύ των μελών το οποίο σκοπό έχει να βοηθά στην εξακρίβωση τόσο της ταυτότητας όσο και της αξιοπιστίας των συναλλασσόμενων πλευρών. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν φορείς μεσολαβητές για ολοκλήρωση συναλλαγών όπως τα ΕΛ.ΤΑ. και ειδικευμένα courier (υπηρεσίες αντικαταβολής κ.λ.π.) που βοηθούν περαιτέρω στην αξιοπιστία των συναλλαγών.
 • Απαλλαγή. Καθώς το Toyz.gr δεν έχει ενεργό συμμετοχή στις συναλλαγές των μελών του, σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με ένα ή περισσότερα μέλη, το Toyz.gr απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές.
 • Ευθύνη. Η δημιουργία καταχώρησης, η υποβολή προσφοράς ή η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Toyz.grμέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός μέλους είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους (είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό του).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος θεωρήσει ότι κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του χωρίς την άδεια του, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Toyz.gr για να δοθεί λύση στο θέμα.

 • Έλεγχος Πληροφοριών. Το Toyz.grδεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη του δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες άλλων μελών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του Toyz.gr. Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την χρήση του Toyz.gr. Αν παρόλα αυτά πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του Toyz.gr οποιαδήποτε πληροφορία που αντίκειται στους Κανόνες Λειτουργίας, αυτή θα αφαιρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

3. Υποβολή προσφορών και αγορές.Εάν είστε ο πλειοδότης με το τέλος μιας δημοπρασίας και εφόσον έχει επιτευχθεί η πιθανή επιθυμητή τιμή και δεν υποβληθούν ενστάσεις από την δική σας πλευρά ή την πλευρά του πωλητή που να δικαιολογούν την διαγραφή της προσφοράς σας, είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή εκτός από περιπτώσεις που είναι παράνομες ή αντίθετες με τους Κανόνες Λειτουργίας. Υποβάλλοντας μια προσφορά συμφωνείτε με την αγορά του αντικειμένου που περιγράφεται στην σελίδα της δημοπρασίας και σύμφωνα με τους όρους που μπορεί να υπάρχουν σε αυτήν αρκεί να μην είναι αντίθετοι με τους Κανόνες Λειτουργίας και την νομοθεσία. Οι προσφορές δεν διαγράφονται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως όταν ο πωλητής αλλάξει την περιγραφή του προϊόντος αφού έχετε υποβάλει την προσφορά σας, όταν υπάρχει καθαρό τυπογραφικό λάθος (π.χ. αντί για 10.000 γράψετε 100.000) ή αν δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του πωλητή. Σε περιπτώσεις προϊόντων που απευθύνονται σε ενήλικες συμφωνείτε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα αγοράς τους.

4. Καταχώρηση και Πώληση

 • Δεν επιτρέπετε η καταχώρηση αντικειμένων προς πώληση ή δημοπρασία αν τα αντικείμενα δεν βρίσκονται στην κατοχή του πωλήτη. Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή και να διαγράψει μια καταχώρηση χωρίς καμία προειδοποίηση. Λειτουργία καταχώρησης. Το Toyz.grδιατηρεί το δικαίωμα να κλείνει νωρίτερα, να παρατείνει ή να ακυρώνει καταχωρήσεις, καθώς και να καταργεί υπηρεσίες όταν υπάρχουν νομικοί ή τεχνικοί λόγοι για να γίνει αυτό (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δυσκολιών του Toyz.gr ή του Internet). Εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, θα υπάρχει πρότερη ενημέρωση των μελών του Toyz.gr. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επεξεργασία προσφορών και τη λειτουργία άλλων υπηρεσιών, αλλά δεν παρέχεται εγγύηση ότι όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με επιτυχία.
 • Περιγραφή Καταχώρησης. Οι περιγραφές μπορούν να περιέχουν μόνο κείμενα και γραφικά που αποθηκεύονται στο Toyz.grή χρησιμοποιούνται ως έχουν σε άλλον δικτυακό τόπο αλλά περιγράφουν το προς πώληση αντικείμενο. Όλα τα καταχωρημένα αντικείμενα πρέπει να εντάσσονται σε κατάλληλες κατηγορίες. Σε καταχωρήσεις πολλαπλών αντικειμένων πρέπει το σύνολο του προσφερόμενου αριθμού να είναι όμοια αντικείμενα (μέγεθος, χρώμα, μοντέλο ή κατασκευαστής πρέπει να είναι ίδια για ένα αντικείμενο). Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείτε να διατηρείτε πάνω από μία (1) καταχωρήση για το ίδιο ακριβώς προϊόν.
 • Ακρίβεια περιγραφής καταχώρησης Οι περιγραφές των αντικειμένων που παρουσιάζονται στις καταχωρήσεις πρέπει να είναι ακριβείς. Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στην περιγραφή σας. Τα ονόματα των εταιριών κατασκευαστών – προμηθευτών των προϊόντων ή των μοντέλων ή κάθε άλλη χαρακτηριστική ονομασία (brand name) που περιλαμβάνεται στην καταχώρηση πρέπει να είναι απολύτως ακριβής και να μην οδηγεί σε παρανοήσεις.
 • Δεσμευτικές Προσφορές.
 • Εάν σαν πωλητής δεχτείτε τουλάχιστον μία προσφορά στην τιμή εκκίνησης ή πάνω από αυτήν (ή αντίστοιχα σε δημοπρασίες με επιθυμητή τιμή, στην επιθυμητή τιμή ή πάνω από αυτήν) είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή με τον πλειοδότη με την λήξη της καταχώρησης εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. αν ο πλειοδότης δεν αποδέχεται όρους που αναφέρονται ξεκάθαρα στην περιγραφή της καταχώρησής σας (π.χ. δεν μπορεί να πληρώσει με τον επιθυμητό από εσάς τρόπο), ή αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά του.
 • Εάν σαν αγοραστής υποβάλετε προσφορά και αναδειχθείτε νικητής σε καταχώρηση με την προσφορά σας αυτή, είστε υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή σας με τον πωλητή με την λήξη της καταχώρησης εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο πωλητής θέτει όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που δεν υπήρχαν όταν υποβάλατε την προσφορά σας ή έχει αλλάξει η περιγραφή του προϊόντος ή δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά του.
 • Αφού ανοίξει μια καταχώρηση μπορούν να γίνουν μόνο περιορισμένες αλλαγές. Σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος που μπορεί να αποδειχθεί (καταστροφή του αντικειμένου ή άλλος σοβαρός λόγος), είναι δυνατόν να κλείσει μια καταχώρηση με επέμβαση του Toyz.gr, αρκεί ο πωλητής να επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα. Εάν η καταχώρηση έχει δεχθεί προσφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τους πλειοδότες, οι οποίοι μπορούν εάν το επιθυμούν να αποσύρουν τις προσφορές τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα κλείσει καταχώρηση με αίτημα του πωλητή εάν υπάρχουν ήδη προσφορές από άλλους χρήστες σε αυτήν.
 • Εάν υποβάλλετε προσφορά σε καταχώρηση και λόγοι ανωτέρας βίας που μπορούν να αποδειχθούν σας απαγορεύουν ολοκλήρωση της συναλλαγής, μπορείτε να αποσύρετε την προσφορά σας σε συνεργασία με την εταιρία, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να λάβουμε αντίστοιχο αίτημα από τον πωλητή με τον οποίο θα πρέπει να έχετε επικοινωνήσει. Επίσης είναι δυνατή η απόσυρση προσφοράς σε περιπτώσεις όπου αλλάζει η περιγραφή μιας καταχώρησης αφότου έχετε υποβάλλει την προσφορά σας, χωρίς ανάγκη για συγκατάθεση του πωλητή.
 • Απάτη. Χωρίς κανέναν περιορισμό ή δέσμευση, το Toyz.grδιατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή/και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών του σε μέλη που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων μελών ή άλλες περιπτώσεις απάτης σε σχέση με το Toyz.gr.
 • Αλλοίωση τιμών. Τόσο οι πωλητές όσο και οι αγοραστές δεν έχουν δικαίωμα επέμβασης και αλλοίωσης της τιμής σε δημοπρασίες.
 • Εικονικές προσφορές. Εικονική προσφορά (shill bidding) ονομάζεται η δημιουργία εικονικών εγγραφών ή η χρήση υπαρχόντων εγγραφών που ανήκουν σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα ή σε άτομα που έχουν κοινό χώρο εργασίας ή κατοικίας και μοιράζονται τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να διαμορφώσουν την τιμή ενός αντικειμένου προς όφελος του πωλητή. Το Toyz.grχωρίς κανέναν περιορισμό ή δέσμευση διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή/και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών του σε μέλη που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εικονικών προσφορών.
 • Κλείσιμο καταχωρήσεων. Κάθε μέλος του Toyz.grδέχεται τη δικαιοδοσία του Toyz.gr να κλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Κανόνες Λειτουργίας – είτε αυτό προκύψει από έλεγχο των διαχειριστών είτε από καταγγελία τρίτων.
 • Προπώληση αντικειμένων. Ο πωλητής που δημιουργεί μία καταχώρηση δεσμεύεται ότι, δεν θα πουλήσει εκτός Toyz.grτο αντικείμενο /-α που έχει καταχωρήσει, για την διάρκεια που η καταχώρηση είναι ανοικτή.
 • Συναλλαγές εκτός του Toyz.gr. Μέλη που ολοκληρώνουν συναλλαγές εκτός συστήματος δεν καλύπτονται σε περίπτωση που κάτι δεν πάει με την συναλλαγή. Το Toyz.grαποτρέπει τα μέλη του να εκτελούν συναλλαγές εκτός του site γιατί δεν υπάρχει ο αναγκαίος έλεγχος που επιβάλει η κοινότητα του Toyz.gr με τις αξιολογήσεις, και έτσι υπάρχει η πιθανότητα να εισχωρήσουν στα μέλη του Toyz.gr αφερέγγυα άτομα.

5. Προσωπικά Στοιχεία και Πληροφορίες«Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες» ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ή σε άλλα μέλη με την εγγραφή σας ή με την δημοσίευση στο forum ή σε σελίδες καταχωρήσεων ή με την δυνατότητα επικοινωνίας του Toyz.grή άλλη μορφή δημοσίευσης σχετιζόμενη με το Toyz.gr. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για τα προσωπικά στοιχεία σας και πληροφορίες ενώ το Toyz.grδρα σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο. Τα προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να εξαπατούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση ή πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.
 • Δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πατέντες, εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιότητας ή προσωπικής ζωής.
 • Δεν πρέπει να παραβιάζουν κανέναν νόμο, διάταξη ή εγκύκλιο συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.
 • Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
 • Δεν πρέπει να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
 • Δεν πρέπει να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών / επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών του Toyz.grεν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους πάροχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που:
 • Απαγορεύονται από το παρόν κείμενο.
 • Είναι όμοια με αντικείμενα που έχετε ήδη σε δημοπρασία αλλά σε χαμηλότερη τιμή.
 • Είναι καταχωρημένα και σε άλλο site δημοπρασιών εκτός από το Toyz.gr.
 • Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε.
 • Πέραν τούτων δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ή να συμμετέχετε σε καταχωρήσεις των οποίων η πιθανή πώληση μπορεί να οδηγήσει το Toyz.grσε παραβίαση νόμου ή διάταξης ή εγκυκλίου ή που παραβιάζει τους Κανόνες Λειτουργίας.
 • Με σκοπό την σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο Toyz.grκαι για την αποφυγή παραβιάσεων των δικαιωμάτων σας σε αυτές συμφωνείτε στην πλήρη εξουσιοδότηση του Toyz.gr για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Το Toyz.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας.
 • Για τη χρήση των υπηρεσιών του Toyz.grτα μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει αποδεδειγμένα το 18ο έτος της ηλικίας τους και σε διαφορετική περίπτωση το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες στο μέλος και να προβεί σε άμεση διαγραφή του λογαριασμού του εάν ο λογαριασμός αυτός έχει δημιουργηθεί.

6. Πρόσβαση και ΠαρεμβάσειςΗ πρόσβαση και χρήση του Toyz.grπρέπει να ακολουθεί τους Κανόνες Λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του Toyz.grή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του χωρίς την αναγκαία γραπτή εξουσιοδότηση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε κανένα πρόγραμμα ή άλλη μέθοδο παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Toyz.gr ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτό. Επίσης συμφωνείτε να μην ενεργήσετε με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα του Toyz.gr και την τεχνολογική του υποδομή. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του Toyz.gr ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες μας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας, ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης ή αναδημοσίευσης εκτός και αν αφορά σε δικές σας πληροφορίες ή έχετε την έγγραφη άδεια μας.

7. Αξιολογήσεις

Η αξιολόγηση είναι ένας σημαντικός δείκτης της φήμης ενός αγοραστή ή πωλητή στο Toyz.gr. Το προφίλ του κάθε μέλους περιλαμβάνει τον αριθμό των αξιολογήσεών του, καθώς και σχόλια από τα μέλη με τα οποία έχει κάνει συναλλαγή.
Σαν μέλος του Toyz.gr, θα πρέπει να τοποθετείτε τις αξιολογήσεις σας σε ένα μέλος με σύνεση και προσοχή. Αυτά που θα γράψετε θα είναι μόνιμα ένα μέρος του προφίλ του εν λόγω μέλους στο Toyz.gr.
Η πολιτική του Toyz.gr σχετικά με την αξιολόγηση, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προωθεί τις ανοικτές, ειλικρινείς και αξιόπιστες συναλλαγές.
Παρόλα αυτά, για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του συστήματος αξιολόγησης, και να αποφευχθεί τυχόν κατάχρησή του, το Toyz.gr έχει κάποιους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

 • Χρήση Αξιολόγησης Εκτός Συστήματος
  Δέχεστε ότι η αξιολόγησή σας αποτελείται από σχόλια που έδωσαν άλλα μέλη. Επίσης δέχεστε τον υπολογισμό από τον μηχανισμό αξιολογήσεων του Toyz.grκαι ότι ο υπολογισμένος καθαρός αριθμός αξιολόγησης δεν σας χαρακτηρίζει σαν μέλος χωρίς τα σχόλια που έδωσαν τα μέλη για εσάς. Επειδή η βαθμολογία αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για κανέναν άλλον λόγο εκτός από την χρήση εντός Toyz.gr συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την βαθμολογία της αξιολόγησής σας σε άλλο μέσο ή με άλλο τρόπο εκτός από το Toyz.gr.
 • Εισαγωγή Αξιολογήσεων
  Δεν παρέχουμε την τεχνική δυνατότητα εισαγωγής αξιολογήσεων από άλλο μέσο ή site, γιατί ένας υπολογισμένος αριθμός χωρίς αντίκρισμα σε συναλλαγές εντός Toyz.grδεν ανταποκρίνεται στην πραγματική σας φήμη εντός της κοινότητας αγοραπωλησιών.
 • Απειλή αρνητικής αξιολόγησης
  Η απειλή ότι θα αξιολογήσετε ένα μέλος αρνητικά ή ουδέτερα αν δεν σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώριση, δεν επιτρέπεται.
  Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως:
  Ακύρωση της αξιολόγησης
  • Απενεργοποίηση λογαριασμού
 • Εικονικές αξιολογήσεις
  Αξιολογήσεις των οποίων ο σκοπός είναι η επιτηδευμένη ενίσχυση της φήμης ενός μέλους και όχι η κατάθεση σχολίων σε πραγματική συναλλακτική εμπειρία, δεν επιτρέπεται.
  Η απόπειρα πώλησης, αγοράς ή ανταλλαγής αξιολογήσεων δεν επιτρέπεται. Επίσης, η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών ( ή η συνεργασία με άλλα μέλη) προκειμένου να ανταλλάξετε εικονικές αξιολογήσεις, δεν επιτρέπεται.
  Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως:
  Ακύρωση της αξιολόγησης
  • Απενεργοποίηση λογαριασμού
 • Παραβίαση των κανόνων περί αξιολόγησης και Αφαίρεση τους
  Το Toyz.grθα αφαιρεί αξιολογήσεις και σχόλια που εμπίπτουν στους κανόνες παραβίασης αξιολογήσεων. Επιπρόσθετα, το Toyz.gr προσφέρει στα μέλη τη δυνατότητα να αποσύρουν αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας τον κανόνα Αμοιβαίας Ακύρωσης Αξιολόγησης.
  Τα μέλη του Toyz.gr θα πρέπει να τοποθετούν τις αξιολογήσεις τους σε ένα μέλος με σύνεση και προσοχή επειδή:
  Μια αξιολόγηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί μετά την τοποθέτησή της. Γίνεται, σε γενικές γραμμές, μόνιμα μέρος του προφίλ του μέλους και είναι προσβάσιμο για όλη την κοινότητα του Toyz.gr.
  • Τα μέλη μπορούν να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνα για ζημιά της φήμης ενός μέλους, εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι τα σχόλια είναι δυσφημιστικά και υβριστικά. Το Toyz.gr δεν λογοκρίνει τις αξιολογήσεις ούτε ερευνά την ακρίβειά τους. Δεν είναι νομικά υπεύθυνο για τα σχόλια που τοποθετούν τα μέλη, ακόμα και αν είναι υβριστικά. Παρόλα αυτά, αυτό δεν απαλλάσσει το μέλος που τοποθετεί την αξιολόγηση από την ευθύνη του για το περιεχόμενό της.
  Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως:
  • Ακύρωση της αξιολόγησης
  • Περιορισμό των προνομίων του μέλους
  • Απενεργοποίηση λογαριασμού
 • Aρνητική αξιολόγηση.
  Η λήξη αρνητικής αξιολόγησης δεν είναι ποτέ μια ευχάριστη εμπειρία, ειδικά αν θεωρείτε ότι ήταν άδικη. Αν τα σχόλια παραβιάζουν τους κανόνες περί αξιολογήσεων, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεσή τους. Παρόλα αυτά, η πεποίθηση ότι ένα σχόλιο είναι ψευδές, άδικο, ή εκδικητικό, δεν αποτελεί κριτήριο για την αφαίρεσή της. Δεν μπορούμε να αφαιρούμε αξιολογήσεις βασισμένοι σε αυτούς τους λόγους εξαιτίας δύο θεμελιωδών κανόνων του συστήματος αξιολογήσεων του Toyz.gr:
  Πρώτον, είναι ένα σύστημα «μέλος προς μέλος» και όλα τα σχόλια των αξιολογήσεων βασίζονται στο πως το κάθε μέλος αντιλαμβάνεται την εκάστοτε συναλλακτική εμπειρία. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τις λέξεις που χρησιμοποιούν.
  • Δεύτερον, το Toyz.gr δεν μπορεί να εξετάζει την ακρίβεια της κάθε αξιολόγησης. Επίσης, το Toyz.gr  παραμένει αμέτοχο στις συναλλαγές ανάμεσα στα μέλη διασφαλίζοντας έναν αυτοέλεγχο που κάνει πιο αξιόπιστη την λειτουργία του site και των μελών.
  Τέλος, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε αξιολογήσεις τέτοιου τύπου για νομικού λόγους. Κάτι τέτοιο θα έκανε το Toyz.gr υπεύθυνο για όλα τα σχόλια και πιθανώς για όλο το περιεχόμενο του site, καθιστώντας μετά απαραίτητο τον έλεγχο όλων των σχολίων, των καταχωρίσεων και γενικά του υλικού που μπαίνει στο site
  Κατανοούμε τις ανησυχίες σας για τυχών εκδικητικές ή άδικες αξιολογήσεις, αλλά παρόλα αυτά σας συμβουλεύουμε να είστε ειλικρινείς στις περιγραφές των εμπειριών σας με άλλα μέλη. Αν θεωρείτε ότι ένα μέλος δικαιούται αρνητική αξιολόγηση θα πρέπει να την κάνετε, διότι το σχόλιο σας θα αποτρέψει ένα άλλο μέλος από το να ζήσει μια παρόμοια κατάσταση.
  Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες οδηγίες ώστε να μπορέσετε να επιλύσετε μια ενδεχόμενη ή άδικη αξιολόγηση :
  • Διαβάστε την Πολιτική Αφαίρεσης Αξιολογήσεων. Μάθετε τις περιπτώσεις στις οποίες το Toyz.gr αφαιρεί αξιολογήσεις. Αν, μετά την ανάγνωση της πολιτικής αυτής, θεωρείτε ότι η αξιολόγηση που σας έγινε πληρεί τις προϋποθέσεις για αφαίρεση, στείλτε μας ένα email στο info@Toyz.gr και εμείς θα εξετάσουμε την αξιολόγηση για να προσδιορίσουμε αν τελικά πληρεί τις προϋποθέσεις για αφαίρεση χωρίς την πιθανότητα αντικατάστασης, εάν το Toyz.gr επιβεβαιώσει ότι η προϋποθέσεις ισχύουν.
  • Επικοινωνήστε με το συναλλασσόμενο μέλος. Θεωρούμε ότι άμεση επικοινωνία μπορεί να λύσει τις περισσότερες διαφωνίες γρήγορα. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του συναλλασσόμενου μέλους και να τον καλέσετε.
  Το Toyz.gr δεν επιτρέπει απρεπή ή υβριστική γλώσσα σε εμφανείς περιοχές του site. Αυτό περιλαμβάνει σχόλια ρατσιστικά, μίσους, σεξουαλικής ή χυδαίας φύσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η διαγραφή του μέλους μπορεί να είναι άμεση.
  Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη συμπλήρωσής τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) κατά την διάρκεια της εγγραφής στο Toyz.gr δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται δήλωση αριθμών fax ή αποσυνδεδεμένων αριθμών. Αν μάθουμε ότι έχετε δηλώσει ψευδή στοιχεία από άλλο μέλος που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή μαζί σας για την ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής, ή ότι δεν έχετε ενημερώσει τα στοιχεία σας, το εν λόγω μέλος δικαιούται να σας βάλει αρνητική αξιολόγηση.
 • Αφαίρεση Αξιολόγησης:
  Το Toyz.grαφαιρεί αξιολογήσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο όταν παραβιάζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το Toyz.gr αφαιρεί αξιολογήσεις είναι: Αξιολογήσεις που περιέχουν χυδαία σχόλια ή στοιχεία επικοινωνίας του μέλους και μετά από δικαστική απόφαση αφαίρεσης αξιολόγησης. Δείτε τη λίστα των περιπτώσεων όπου το Toyz.gr θα εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης αξιολόγησης.
 • Αξιολογήσεις για συναλλαγές εκτός συστήματος. Μέλη δεν έχουν την δυνατότητα να βάλουν αξιολογήσεις για συναλλαγές που ολοκληρώνονται εκτός συστήματος.
  Αφαιρούνται αξιολογήσεις όταν:
  Ένα πακέτο έχει επιστραφεί στον πωλητή από το ταχυδρομείο και υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν ζητήθηκε από τον αγοραστή
  • Υπάρχουν χυδαία σχόλια ή στοιχεία επικοινωνίας του μέλους
  • Αν και τα δύο μέλη συμφωνήσουν να αφαιρεθούν οι αξιολογήσεις
  Δεν αφαιρούνται αξιολογήσεις όταν:
  • Το ένα μέλος δεν επικοινώνησε με το άλλο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Και τα δύο μέλη είναι υπεύθυνα για την διαδικασία επικοινωνίας
  • Εάν το ένα μέλος δεν λάβει τα emails από το άλλο εξαιτίας προβλημάτων του server του πάροχου internet του.
 • Αμοιβαία Ακύρωση Αξιολόγησης
  Αν και εσείς και το άλλο συναλλασσόμενο μέλος μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα μετά την τοποθέτηση των αξιολογήσεων, μπορείτε να συμφωνήσετε σε αμοιβαία αφαίρεση αξιολογήσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν και οι δύο πλευρές με την εταιρία, να αναφέρουν την δημοπρασία, και το λόγω που θέλουν να αφαιρεθεί η αξιολόγηση.
 • Το Toyz.gr ενδέχεται να κλείσει έναν λογαριασμό, αν ο κάτοχός του έχει κάτω από 60% θετικές αξιολογήσεις.

8. Παραβάσεις

Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών μελών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε μέλη οι ενέργειες των οποίων είναι:

 • αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο Toyz.gr.
 • αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα δηλωμένα από το μέλος προσωπικά στοιχεία ή
 • εάν πιστεύουμε ότι οι κινήσεις ενός μέλους μπορεί να έχουν τις οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για μέλη ή το ίδιο το Toyz.gr.

9. Λίστα απογευρευμένων προς καταχώρηση προϊόντων

 • Όπλα υπό την έννοια του Νόμου περί Όπλων [Ν, 2168/1993 «Όπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικές ύλες κλπ θέματα»], κυρίως πυροβόλα, ρόπαλα και αγχέμαχα όπλα οποιουδήποτε είδους όπως και πυρομαχικά οποιουδήποτε είδους
 • Πορνογραφία οποιουδήποτε είδους (ειδικά παιδική πορνογραφία και κτηνοβασία)
 • Κλοπιμαία
 • Πολεμικά και στρατιωτικά υλικά
 • Downloads / Σύνδεσμοι Internet
 • Εκρηκτικά προϊόντα, ραδιενεργές ουσίες και λοιπά χημικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία
 • Δακρυγόνα
 • Σπρέι πιπεριού
 • Βόμβα δύσοσμου αερίου
 • Πυροτεχνήματα
 • Απαγορεύονται οι καταχωρήσεις πωλήσεις ή δημοπρασίες προϊόντων τα οποία αποτελούν πειρατικά αντίγραφα ή απομιμήσεις προϊόντων.

10. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Toyz.grσυμμορφώνεται με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) για την διατήρηση της βάσης δεδομένων του.
Το Toyz.grακολουθεί πιστά την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Γενικά τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας δηλώνονται, χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς του Toyz.gr ή συνεργατών του. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, δε συνίσταται η αναγραφή σε καταχωρήσεις ευαίσθητων στοιχείων των μελών (τηλέφωνο, διεύθυνση, κ.λ.π.).
Δείτε την Πολιτική Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων του Toyz.gr.

11. Εγγύηση

Εμείς και οι συνεργάτες μας, σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του Toyz.gr ως έχουν και χωρίς καμιά γραπτή ή άλλη εγγύηση.

12. Όριο Υποχρεώσεων

Σε καμιά περίπτωση εμείς ή οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες ή κατά συνέπεια με ενέργειες μελών μας μέσα στο Toyz.gr από παρεχόμενες υπηρεσίες ή τους παρόντες κανόνες λειτουργίας.

13. Πίστωση Ευθυνών

Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας σε σχέση με παραβίαση του παρόντος, το Toyz.gr, το προσωπικό και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη, την οποία αναλαμβάνετε εξ’ ολοκλήρου εσείς σε κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτων.

14. Νόμιμη Χρήση

Πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι νόμοι, διατάξεις και εγκύκλιοι σχετικοί με την από εσάς χρήση των υπηρεσιών μας, την υποβολή προσφορών, δημοσίευση, αγορά και υποχρεώσεις τρίτων σε αγορά από εσάς. Αποδοχή του παρόντος δεν αποτελεί σύναψη οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, συνεργασίας, συνεταιρισμού ή άλλης μορφής με το Toyz.gr.

15. Κακή χρήση των υπηρεσιών του Toyz.gr

Το Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους Κανόνες Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Κάθε μέλος του Toyz.gr που βρίσκεται υπό παρακολούθηση ή υπό απαγόρευση χρήσης, δεν επιτρέπεται να ξαναεγγραφεί ή να ξαναχρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Toyz.gr χωρίς τη συγκατάθεση των διαχειριστών του.

16. Οριστική Διαγραφή Μελών

Το Toyz.gr δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του.
Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του Toyz.gr και πάντα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και την αξιοπιστία του συστήματος.
Έτσι μέλη που για δικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας θα πρέπει:

 • Να υποβάλουν το αίτημά τους μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο Toyz.gr.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων μας.
 • Να μην έχουν ανοικτή καταχώρηση.
 • Να μην έχουν συμμετοχή σε ανοικτή καταχώρηση.
 • Να μην έχουν αρνητικές αξιολογήσεις όπου αποκλείεται συναλλαγή σε εξέλιξη και πιθανή ανάγκη εξασφάλισης επικοινωνίας με άλλο μέλος. Σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία θα γίνονται γνωστά με email στα μέλη που εμπλέκονται ώστε να μην μπορεί να εξαφανιστεί κάποιος με ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα.
 • Να μην τους έχει απαγορευθεί η χρήση του Toyz.grγια παράνομη δραστηριότητα.

Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από την βάση δεδομένων μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

17. Γενικά

Το παρόν συμφωνητικό δεν εγγυάται την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας καθώς η λειτουργία του Toyz.gr είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη ελεγχόμενους από το Toyz.gr.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλης παραγράφου για την επίλυση προβλήματος που αφορά στην χρήση του Toyz.gr, μπορεί να γίνει χρήση μιας ή περισσοτέρων παραγράφων του παρόντος. Οι τίτλοι των επιμέρους παραγράφων του παρόντος δεν περιορίζουν και δεν ορίζουν την εφαρμογή του περιεχομένου τους αυτούσιου ή σε συνδυασμό με άλλες παραγράφους. Τυχόν αδυναμία μας να δράσουμε ανά περίπτωση δεν μας αποτρέπει στην εφαρμογή λύσεων που έχουν δοθεί σε άλλες παραπλήσιες περιπτώσεις.

18. Συμπληρωματικά

 • Οι υπηρεσίες που περιγράφονται και αναφέρονται στο παρών προσφέρονται από το Toyz.gr.
 • Προστασία Ανηλίκων. Προγράμματα προστασίας ανηλίκων που εμποδίζουν την θέαση ακατάλληλου ή και επικίνδυνου περιεχομένου μπορεί να βρει κανείς στο ελεύθερο εμπόριο.
 • νευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του Toyz.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.Κανόνες Δημιουργίας Νέας Καταχώρησης
  1. 1. ΚατηγοριοποίησηΌλες οι καταχωρήσεις πρέπει να δημιουργούνται στις κατάλληλες κατηγορίες.2. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του τηλεφώνου επικοινωνίας του πωλητή.3. Δεν επιτρέπεται το email επικοινωνίας του πωλητή, καθώς επίσης και σύνδεσμοι (links) προς sites τρίτων.4. Απαγορεύονται παραπλανητικοί τίτλοιΕπίσης, απαγορεύονται παραπλανητικοί τίτλοι, όπως αυτοί που παρατηρούνται κατά καιρούς, στους οποίους βλέπουμε διάφορες μάρκες προϊόντων για τις οποίες ο πωλητής μας ενημερώνει ότι δεν έχουν σχέση με το προϊόν που πουλάει, στοχεύοντας να εμφανιστεί η εν λόγω δημοπρασία στα αποτελέσματα αναζήτησης ΚΑΙ για τις συγκεκριμένες μάρκες (που όπως ξαναείπαμε, δεν έχουν σχέση με το προϊόν που πουλάει).5. Καταχωρήσεις Επιλογής”Καταχώρηση Επιλογής” χαρακτηρίζεται κάθε καταχώρηση στην οποία ο πωλητής επιτρέπει την επιλογή ενός από πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Οι “Καταχωρήσεις Επιλογής” μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα μιας και τα διαπραγματευόμενα αντικείμενα συνήθως δεν έχουν συγκεκριμένη περιγραφή και η επιλογή γίνεται εκτός συστήματος, γεγονός που δημιουργεί παρεξηγήσεις και αντιδικίες μεταξύ των χρηστών.6. Πολλαπλές ΚαταχωρήσειςΠολλαπλή Καταχώρηση ονομάζουμε την δημιουργία πολλών ίδιων μεταξύ τους καταχωρήσεων από έναν πωλητή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Ο καλύτερος τρόπος να διαθέσει κανείς πολλά όμοια αντικείμενα είναι να επιλέξει την δημιουργία καταχώρησης πολλαπλών αντικειμένων δηλώνοντας τον αριθμό των αντικειμένων που διαθέτει κάτω από κοινή περιγραφή.

   7. Αναφορές σε τρίτους και Διαφήμιση

   Το grδεν επιτρέπει τη χρήση του διαθέσιμου χώρου στην περιγραφή των καταχωρήσεων για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναφορά ή/και παραπομπή σε site, εταιρεία ή υπηρεσία άσχετη με το προς πώληση είδος ενώ στην περιγραφή μπορεί να υπάρχει αναφορά στον κατασκευαστή του προϊόντος ή αναφορά σε ιστοσελίδες σχετικές με το προϊόν αν αυτές βρίσκονται σε μη εμπορικά sites. Επίσης ισχύει η παραγράφος 5 των Κανόνων Λειτουργίας.

   8. Ανταλλαγές Ειδών

   Στο Toyz.grέχει κανείς την δυνατότητα να αγοράσει, να πουλήσει ή ακόμη και να ζητήσει κάτι προς αγορά, όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες δημιουργίας καταχωρήσεων για ανταλλαγές ειδών.

   9. Δώρα, Κληρώσεις, κ.λ.π.

   Καταχωρήσεις που προωθούν δώρα ή δωρεές ή κληρώσεις ή γενικά προσθέτουν τον παράγοντα τύχη στην διαδικασία της δημοπρασίας ή της πώλησης δεν επιτρέπονται στο Toyz.gr.

   10. Καταχωρήσεις με τεχνικές που παρακάμπτουν το σύστημα του Toyz.gr

   Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο παράκαμψη του συστήματος του Toyz.gr από πωλητές ή αγοραστές. Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται παρακάτω:

  • Παροχή δυνατότητας αγοράς του αναφερόμενου ή άλλου προϊόντος εκτός gr.
  • Καταχωρήσεις με εξαιρετικά χαμηλές τιμές αλλά υπερβολικά υψηλά έξοδα αποστολής ή άλλα πρόσθετα έξοδα.
  • Καταχώρηση προϊόντος που η απόκτησή του επιβάλει πρόσθετη αγορά εκ μέρους του πλειοδότη.
  • Καταχωρήσεις με διεύθυνση email, καταστήματος ή διεύθυνση για κάποιο site στον τίτλο ή την περιγραφή τους. Αυτό επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις domain names όπου το αναφερόμενο domain διατίθεται προς πώληση.
  1. 11. Καταχωρήσεις που έμμεσα αναφέρονται σε πολλαπλά αντικείμεναΔεν επιτρέπεται η δημιουργία καταχωρήσεων όπου η διαθέσιμη ποσότητα είναι ένα τεμάχιο αλλά η περιγραφή παραπέμπει σε προσφορά περισσοτέρων αντικειμένων με ξεχωριστή τιμή για το καθένα. Αν τα αντικείμενα είναι απολύτως ίδια τότε ο πωλητής πρέπει να δημιουργήσει μια καταχώρηση πολλαπλών αντικειμένων και να δηλώσει όλη την ποσότητα διαθέσιμων τεμαχίων, ενώ αν τα αντικείμενα είναι διαφορετικά θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικές δημοπρασίες.12. Πωλήσεις μέσω καταλόγωνΔεν επιτρέπονται καταχωρήσεις στις οποίες το προς πώληση αντικείμενο είναι κατάλογος μέσω του οποίου μπορεί να γίνουν αργότερα παραγγελίες από τον πλειοδότη. Επίσης, δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις στις οποίες δεν υπάρχει σαφής περιγραφή προϊόντος αλλά αναφορά σε κατάλογο που μπορεί να διατεθεί με email ή ταχυδρομείο. Επιτρέπεται η πώληση παλιών καταλόγων που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν.13. Παραβάσεις σχετικές με την επιθυμητή τιμή και την τιμή πώλησηςΔεν επιτρέπονται τα παρακάτω:
  • Δήλωση επιθυμητής τιμής στην περιγραφή δημοπρασιών που δεν είναι καταχωρημένες ως δημοπρασίες με επιθυμητή τιμή.
  • Δήλωση του πωλητή για υποχρέωση αγοράς από τον πλειοδότη σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή.
  • Δήλωση του πωλητή σε δημοπρασία για άμεση διάθεση του προϊόντος ακόμη και αν δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή ή σε άμεση διάθεση προϊόντος ακόμη και αν δεν έχει κλείσει η καταχώρηση.
  • Αναφορά σε διάθεση πολλών διαφορετικών αντικειμένων σε καταχώρηση με ενδεικτική τιμή και καθορισμό τιμής κατόπιν συνεννόησης.
  • Αναφορά σε τιμή χωρίς τον υπολογισμό των απαραίτητων φόρων. Η τιμή εκκίνησης ή η επιθυμητή τιμή θα πρέπει να αναφέρονται στην τελική αξία του προϊόντος ή του αντικειμένου της καταχώρησης.
  1. 14. Όροι και συνθήκες αντίθετα με τους κανόνες του Toyz.gr
  • Συνδέσεις (Links). Οι χρήστες μπορούν να παραθέσουν ένα απλό link για άλλη τοποθεσία (site) στο Internet με σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν άμεσα στο διαθέσιμο προϊόν. Όμως δεν επιτρέπονται αναφορές σε: i) Άλλα sites δημοπρασιών ή αγοραπωλησιών εν γένει. ii) Sites στα οποία παρουσιάζεται το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. iii) Sites με περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται από το gr.
  • Παραπλανητικοί τίτλοι και περιγραφές καταχωρήσεων. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία καταχωρήσεων με τίτλο ή περιγραφή που μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση των χρηστών ή σε εξαπάτησή τους. Οι χρήστες οφείλουν να δημιουργούν καταχωρήσεις με τίτλους και περιγραφές που αφορούν στο συγκεκριμμένο αντικείμενο που δημοπρατούν ή πωλούν.
  1. 15. Καταχωρήσεις με παράνομο περιεχόμενοΣε όλες τις καταχωρήσεις σχετικές με CD/DVD μουσικής, παιχνιδιών ή προγραμμάτων πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο, η αυθεντικότητα του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Διαφορετικά το grδιατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί το δικαίωμα χρήσης στους πωλητές και να κλείνει τις καταχωρήσεις αυτές αφού παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πατέντες, εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιότητας ή προσωπικής ζωής.16. Ευθύνη του Toyz.gr για το περιεχόμενοΤο Toyz.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις καταχωρήσεις των χρηστών του. Δεν ελέγχει και δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ποιότητα των καταχωρηθέντων αντικειμένων ενώ δεν μπορεί να μεσολαβήσει για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Για οποιαδήποτε διαφορά, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τις συναλλαγές τους. Το Toyz.gr μπορεί να επεμβαίνει σε δημοπρασίες ή άλλες καταχωρήσεις που είναι σε εξέλιξη εάν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα ή παραβίαση κανονισμών ή της νομοθεσίας αλλά δεν έχει την υποχρέωση να διενεργεί τέτοιου είδους ελέγχους. Είναι όμως υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα σε κάθε επίσημη καταγγελία.Γενική Πολιτική Αντιμετώπισης ΠαραβάσεωνΗ γενική πολιτική αντιμετώπισης παραβάσεων ισχύει και σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις προβλημάτων που αναφέρονται παραπάνω εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη.Παραβάσεις των Κανόνων ΛειτουργίαςTo Toyz.gr διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού χρήσης ή απαγόρευσης χρήσης σε χρήστες που δεν ακολουθούν τους Κανόνες Λειτουργίας του. Σε περιπτώσεις που η παράβαση αφορά στην Πολιτική Δημιουργίας Νέων Καταχωρήσεων, οι καταχωρήσεις θα κλείνουν χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης του χρήστη.Περιορισμός ΧρήσηςΟι χρήστες που τίθενται υπό περιορισμό χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις λειτουργίες του site με την διαφορά πως οι καταχωρήσεις που δημιουργούνται από αυτούς ελέγχονται από το διαχειριστή πριν ανοίξουν.

   Απαγόρευση Χρήσης

   Οι χρήστες στους οποίους απαγορεύεται η χρήση του Toyz.gr, δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής ή επανενεργοποίησης της εγγραφής τους εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η απαγόρευση γίνεται προσωρινά για έλεγχο των στοιχείων τους.

   Απαγόρευση χρήσης υπηρεσιών

   Πιο συγκεκριμένα, απαγόρευση χρήσης επιβάλλεται σε χρήστες:

  • Στους οποίους έχει ήδη επιβληθεί απαγόρευση χρήσης σε προηγούμενη εγγραφή τους στο grγια οποιονδήποτε λόγο.
  • Που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι διατηρούν περισσότερες από μία εγγραφές στο gr.
  • Που χρησιμοποιούν εγγραφές δικές τους ή φίλων ή συγγενών με σκοπό να αυξάνουν την τιμή σε δημοπρασίες τους.
  • Που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε καταχωρήσεις χρηστών με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματός τους για οποιονδήποτε λόγο.
  • Που έχουν εμπλακεί σε εξαπάτηση άλλων χρηστών τόσο με εσκεμμένη αύξηση προσφορών σε δημοπρασίες δικές τους ή τρίτων όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  • Που τα στοιχεία της εγγραφής τους αποδεικνύονται ανακριβή.
  • Που δημιουργούν καταχωρήσεις με παράνομο περιεχόμενο.
  • Που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας χάριν αστεϊσμού.
  • Που συμμετέχουν σε δημοπρασίες που είναι αντίθετες με τους Κανόνες Λειτουργίας.
  • Που αποδεδειγμένα αρνούνται να ολοκληρώσουν συναλλαγές τόσο ως αγοραστές όσο και ως πωλητές.
  • Που χρησιμοποιούν χυδαίες, υβριστικές ή συκοφαντικές εκφράσεις σε αξιολογήσεις ή στο περιεχόμενο των καταχωρήσεών τους.
  • Που αξιολογούν άλλους χρήστες με αρνητική αξιολόγηση χωρίς αιτιολόγηση σχετική με την συναλλαγή ή το περιεχόμενο της αρνητικής αξιολόγησης είναι υβριστικό, προσβλητικό ή συκοφαντικό.
  • Που χρησιμοποιούν το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ χρηστών με τρόπο που θίγει άλλους χρήστες ή για την προώθηση προϊόντων με μαζική αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες.
  • Που για οποιονδήποτε λόγο παραβιάζουν εσκεμμένα τους Κανόνες Λειτουργίας.

  Ενέργειες σχετικές με την απαγόρευση χρήσης του Toyz.gr

  Σε περιπτώσεις όπου απαγορεύεται η χρήση σε κάποιον χρήστη λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν εκτελείται καμία άλλη ενέργεια σχετική με το χρήστη αυτό (κλείσιμο ανοιχτών καταχωρήσεων, διαγραφή προσφορών κλπ) μιας και είναι δυνατή η επανενεργοποίηση της εγγραφής του με απλή επικοινωνία του μαζί μας και την συμπλήρωση των σωστών στοιχείων του. Σε περιπτώσεις όμως όπου η απαγόρευση χρήσης είναι οριστική ή παραβιάζει τους κανόνες της Πολιτικής Δημιουργίας Νέων Καταχωρήσεων, κλείνουν και οι ανοιχτές καταχωρήσεις του χρήστη αυτού ενώ παράλληλα αποτρέπεται και η δυνατότητα του για επικοινωνία με άλλους χρήστες μέσω συστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρόωρου κλεισίματος των καταχωρήσεων, οι τυχόν αξιολογήσεις που θα γίνουν από τους νικητές δεν επηρεάζουν πλέον τον ήδη εκτός συστήματος χρήστη ενώ και ο ίδιος δεν έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει καμία συναλλαγή. Υπενθυμίζουμε ότι η απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών του Toyz.gr, σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς προειδοποίηση.

  Επαναλαμβανόμενες Παραβάσεις των Κανόνων Λειτουργίας

  Σε κάθε περίπτωση, χρήστες που παραβαίνουν τους κανόνες κατά επανάληψη ακόμη και αν η παράβαση είναι διαφορετική κάθε φορά, θα τους απαγορεύεται οριστικά η χρήση του Toyz.gr.

  Κανόνες λειτουργίας

  Η συμμετοχή στο Toyz.gr σημαίνει αποδοχή των “Κανόνων Λειτουργίας” και της “Πολιτικής Δημιουργίας Νέων Καταχωρήσεων”. Η εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας είναι κοινή για όλους τους χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου χρήστη από την εφαρμογή τους αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα χρήστη ή μερίδας χρηστών.

   

   

  Κάνοντας εγγραφή στην σελίδα δηλώνετε σύμφωνοι με τους παραπάνω κανόνες και υποδείξεις .

  Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

  Η ομάδα του Toyz.gr