ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Με την ανάρτηση της αγγελίας σας εδώ είστε σύμφωνοι με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω και διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε / απομακρύνουμε χωρίς ειδοποίηση οποιαδήποτε αγγελία / άρθρο που παραβιάζει τους κανονισμούς, ώστε να αποτραπεί η κατάχρηση και να κρατήθει το περιεχόμενο κατάλληλο για το ευρύ κοινό.

Συμφωνώ ότι θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των αγγελιών / άρθρα που δημοσιεύω σε αυτή την ιστοσελίδα.
Θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την δημοσίευσή μου.
Ακατάλληλες εκφράσεις, προσβλητικά σχόλια, αγγελίες που προωθούν τις δραστηριότητες που είναι παράνομες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αυτού του κράτους ή της χώρας θα απομακρύνονται αμέσως.
Η αγγελία πρέπει να έχει απαραίτητα τιμή και περιγραφή για την κατάσταση του προϊόντος όπως και τουλάχιστον μια πραγματική φωτογραφία του.
Το Θέμα των αγγελιών θα πρέπει να είναι στα πλαίσια του Τίτλου Vintage.. Χρονολογικά τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι της προηγούμενης 15ετίας και πριν.
Η διαχείριση έχει το δικαίωμα να σβήσει τις αγγελίες με αντικείμενα χρονολογικά καινούρια χωρίς ειδοποίηση ώστε να κρατηθεί το θέμα της ομάδας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσίευση προσωπικών στοιχείων και email στην περιγραφή της αγγελίας
Η σελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για την αγγελία και η ευθύνη της συναλλαγής ανήκει αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στα εμπλεκόμενα μέλη.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ
Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το προσωπικό σας email για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας κτλ. Μόνος σκοπός της από μέρους σας δήλωσης προσωπικών δεδομένων είναι η τήρηση αρχείου συναλλαγών με σκοπό την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας, η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε και η διασφάλιση λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με μόνη εξαίρεση την πρόβλεψη από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση εργαζόμενος ή συνεργάτης εταιρίας ταχυμεταφοράς που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι εκ προοιμίου γνωστός και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτά ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση. Τα δεδομένα σας αυτά προστατεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και τυχόν γνωστοποίηση αυτών στις συνεργαζόμενες με την Επιχείρηση άλλες επιχειρήσεις μόνο σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας και πάντα υπό τις προϋποθέσεις και εγγυήσεις που διασφαλίζουν την αποφυγή παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Δηλώνω υπέυθυνος σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.

Κάνοντας εγγραφή στην σελίδα δηλώνετε σύμφωνοι με τους παραπάνω κανόνες και υποδείξεις .

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,
Η ομάδα του Vintage Toys